Själens stjärna

Kroppen har en enorm läkekraft. Låt den berätta hur du ska bli frisk.

Catharina Ehlo
Catharina Ehlo

Energin är gemensam för både kropp, själ och känslor.
Som medveten person är du den som styr över energin.
Att medvetet ta ansvar för sitt liv
är första steget mot att skapa en uppåtgående spiral mot välmående,läkande och växande.

Det finns många olika orsaker varför sjukdom uppstår.
Det kan vara olyckor, förslitning, långvarig stress, emotionella besvär för att nämna några.
Beroende på hur ett sjukdomstillstånd yttrar sig
är det också viktigt att behandlingen sker utifrån grundorsaken.
Jag har valt några arbetsmetoder som kompletterar varandra väl.
Samtliga sätter den enskilda människan i focus.
Alla människor är unika, även om de tycks ha samma sjukdomsbild.

Catharina Ehlo