Aditikinesologi

DSC00026Balansering av kroppens energisystem!
Aditimetoden är en mycket djupgående energibalanseringsteknik där kroppens samtliga energisystem balanseras.
Den yttersta grundorsaken till allt lidande lokaliseras och elimineras.

Exempel på vad som kan uppnås med en aditibalansering:
• Ökad tillgång till kreativitet och livsglädje.
• Ökad intuition.
• Frihet från rädslor av olika slag, ex flygrädsla, ångestattacker.
• Ökat immunförsvar,(då stressnivån i kroppen minskar) och därmed minskad benägenhet för infektioner.
• Lindring eller befrielse från fysiska besvär.
• Ökad förmåga att förstå, förlåta och känna villkorslös kärlek.(Aditi = utan gräns!)